• Als we willen dat onze toekomst zeker, eerlijk en duurzaam is, dan moeten we daar samen voor strijden. Europa is harder nodig dan ooit. Daarom wil ik voorop in de strijd om samen onze toekomst te bepalen. Met nieuw elan wil ik strijden voor een zeker, eerlijk en duurzaam Europa. Ik strijd voor een toekomst waarin technologie voor ons werkt, in plaats van tegen ons. Een toekomst waarin bedrijven geen belasting ontwijken, maar duurzaam bijdragen aan onze samenleving. Ik ga voor een veilige, duurzame toekomst waarin we voor een wereld zorgen die we met trots kunnen doorgeven aan onze kinderen.

  Een toekomst vol kansen en mogelijkheden om het leven beter te maken. En met innovaties die onze wereld toegankelijker maken. Een toekomst waarin we de macht in eigen hand nemen. Waar systeem en instituten voor ons allemaal werken. Niet voor enkelen. Omdat de macht er moet zijn voor de mensen, niet andersom.

  Samen kunnen we dat veranderen. Nú is ons moment.

  De moderne sociaaldemocratie moet de toekomst van Europa vormgeven. Sociaaldemocraten kunnen daarin leidend zijn. Onze progressieve idealen wijzen ons de weg naar een betere morgen. Met de Partij van de Arbeid wil ik voorop in de strijd om samen onze toekomst te bepalen.

  Voorop in de strijd voor een eerlijk Europa.

  Ik wil, op dit scharnierpunt van de geschiedenis, het verschil maken voor íedereen, in plaats van een handjevol bazen van multinationals. Ik wil zorgen dat miljoenen Europese jongeren betere kansen krijgen en meer inspraak in de wereld om hen heen. Samen brengen we de invloed weer terug bij werknemers, in plaats van bij de beurs. Samen zorgen we voor een groen en duurzaam Europa, voor iedere Europeaan. En samen kunnen we een halt toe roepen aan het Amerika van Trump, het China van Xi en het Rusland van Putin, die enkel het recht van de sterkste voor ogen hebben.

  Ik wil voorop in de strijd om samen onze toekomst te bepalen. Omdat Europa harder nodig is dan ooit. Samen kunnen we daar voor zorgen. Dit zijn mijn principes:

  Een Europese Unie zonder waarden is een waardeloze unie

  Met ‘Europa van waarde’ gaan we voor een Europese samenwerking die meer is dan handel en economie. Het is een samenwerking op basis van mensenrechten en de democratische rechtsstaat. Europa is een waardengemeenschap en schending van die principes moet gevolgen hebben voor Europese middelen voor een lidstaat. En belangrijker: uiteindelijk ook voor het lidmaatschap: lid zijn kan niet mét handel maar zónder mensenrechten en democratie. Bij handelsakkoorden moet dat laatste dan ook een randvoorwaarde zijn. In de Europese unie kan geen ruimte zijn voor lidstaten die onze gemeenschappelijk waarden niet onderschrijven. Voor kandidaat-lidstaten zonder gedeelde democratische waarden is geen plaats meer.

  Een Europa dat gezamenlijk optrekt in de wereld

  Europa is economische een grootmacht, maar politiek gezien een dwerg. Juist nu de Verenigde Staten en Groot-Brittannië zich uit de wereldorde terugtrekken en hun eigen kale belang voorop zetten, het ondemocratische China verder groeit en steeds grotere invloed kent en Rusland zich actief roert en het nationalisme bezingt – juist nu – móet Europa gezamenlijk optrekken. Voor een wereldorde waarin juist het principe van gelijkheid voor de wet gaat gelden, in plaats van het recht van de sterkste. Een wereld waarin gelijke toegang tot welvaart en gelijke rechten op bescherming als onwrikbare uitgangspunt dienen.

  Naar een eerlijker Europa

  De sterkste schouders dragen in Europa niet altijd de zwaarste lasten, zeker niet als het gaat om grote multinationals die in de Europese Unie opereren. Dat moet anders. Zij moeten gewoon belasting afdragen, net als de groentewinkel om de hoek, en hun financiën transparant maken.

  Belastingdeals worden verboden binnen de Europese Unie en belastingaangiften van grote bedrijven worden voor iedereen openbaar. We stellen paal en perk aan de bonussen die ervoor zorgen dat bestuurders van bedrijven alleen nog voor aandeelhouders werken en geen rekening meer houden met werknemers. Bedrijven in Europa moet minder makkelijk zomaar ‘verhandeld’ kunnen worden. En om belastingontwijking en witwassen een halt toe te roepen, zullen we het kapitaal dat Europa binnenkomt of verlaat duidelijk inzichtelijk maken.

  Een Europa met de macht weer bij mensen

  Op te veel vlakken ligt de macht nu bij multinationals en techgiganten, zoals Facebook, in plaats van de mensen die Europa maken. Europese samenwerking moet een instrument zijn waarmee we de macht weer terug in handen leggen waar die hoort. Bij grote bedrijven die actief zijn binnen Europa krijgen de werknemers weer zeggenschap. En de PvdA in Europa gaat voorop in de strijd voor echte consumentenmacht. Bijvoorbeeld bij de oprichting van een datavakbond: een vakbond waarin ‘datawerkers’ (iedereen wiens data verzameld wordt door de techgiganten) zeggenschap krijgen over hun gegevens.

  Een Europese democratie opbouwen (en de Brusselse bureaucratie slopen)

  Je wilt dat je stem telt. Dat kan alleen als we Europa minder bureaucratisch maken en het Europa van mensen sterker te maken. Door verantwoordelijkheid en verantwoording hand in hand te laten gaan. Door de mogelijkheden voor daadkracht te vergroten en door het Europese Parlement en nationale parlementen beter met elkaar te verbinden en te versterken.

  Het wederzijds gezeur tussen ‘het moet van Brussel’ en ‘de lidstaten doen te weinig’ moet stoppen. Versterk de band tussen beide volksvertegenwoordigingen en maak het voor parlementariërs weer mogelijk op basis van een dubbelmandaat zitting te nemen in het Europees Parlement en in hun nationale parlement.

  Wat heeft het voor zin als je een Europees parlement kunt kiezen, maar dit parlement geen effect heeft op het Europees ‘kabinet’? In plaats van te worden benoemd door de lidstaten moeten de Europese Commissie en haar leden voortaan steun vinden in het Europees Parlement, zoals een kabinet dat doet in een parlement.

  Voor veel mensen lijkt het alsof ‘Brussel’ over alles gaat. Laten we verantwoordelijkheden duidelijker daar leggen waar ze horen. De Raad en het Europees Parlement moeten voortaan met meerderheid van stemmen gezamenlijk besluiten over zaken zoals externe veiligheid, buitenlands beleid, marktregulering, energie- en klimaatbeleid en winstbelastingen. Maar over zaken van nationaal belang, zoals publieke voorzieningen en sociale zekerheid, besluiten lidstaten zelf – zo nodig gezamenlijk.

  Een Europa dat klaar is voor de toekomst is een duurzaam Europa

  Alleen als we de kracht van Europese samenwerking gebruiken, kunnen we onze toekomst echt duurzaam maken. Zon uit Spanje, wind uit Nederland en waterkracht uit Zweden in plaats van kolencentrales.

  Het gezamenlijk tegengaan van klimaatveranderingen kan niet zonder Europese regels voor energie. Daarvoor zijn gedurfde maatregelen nodig en een aanpak die ervoor zorgt dat duurzaamheid niet alleen van de happy few is.

  We moeten een offensief starten tegen luchtvervuiling. Want de luchtkwaliteit in de grote steden van Europa is zeer slecht. Het zorgt voor luchtwegenproblemen, astma en zorgt ervoor dat veel Europeanen minder lang leven. Amsterdam, Den Haag en Rotterdam horen bij de steden met de slechtste luchtkwaliteit van Europa. Om deze vervuiling een halt toe te roepen is een gerichte aanpak nodig, met een forse bijdrage van de vervuilers zelf.

  Groene energie moet van iedereen worden. Zonnepanelen worden voor steeds meer huiseigenaren beschikbaar, maar voor veel huurders en mensen met een kleine beurs is zo’n investering in een beter milieu en lagere lasten, onbetaalbaar. Ook daarbij kunnen we in Europa het verschil maken.

  Voorop in de strijd

  Ik wil met nieuw elan strijden voor een toekomst die van ons allemaal is. Voor een toekomst die we weer samen bepalen en waar we niet voor ons over laten beslissen. Voor een Europese democratie waarin je stem weer telt. En voor unie die onze waarden voorop heeft staan in plaats van economisch opportunisme. Met eerlijke financiën en belastingen en de macht weer bij de mensen.

  Zeker, eerlijk, en duurzaam.

  Voor dat Europa ga ik voorop in de strijd. De komende tijd ga ik hierover met zoveel mogelijk mensen in gesprek tijdens mijn ToekomstTour.

  Doe jij mee?